یک برنامه بازاریابی یک سند جامع است که فعالیتهای بازاریابی و تبلیغاتی را برای سال پیش رو در بر دارد. برنامه بازاریابی فعالیت های تجاری را بصورت فعالیت های تجاری مشخص در زمان معین تبین می کند. یک برنامه بازاریابی همچنین شامل شرحی بر موقعیت فعلی تجارت ، بحث بر بازار هدف ، توصیف مدل آمیخته بازاریابی (مجموعه ای از چهار ابزار محصول، قیمت، محل عرضه محصول، ترویج محصول است که بصورت ترکیبی برای افزایش فروش مورد استفاده قرار میگیرند) که برای توسعه بازاریابی بکار میروند میباشد.

هدف از نوشتن طرح بازاریابی چیست؟

مزایای برنامه بازاریابی

اهمیت بالای برنامه بازاریابی نمیتواند امری اشتباه باشد. بازاریابی برای عرضه محصولات و خدمات بسیار اهمیت دارد. بدون بازاریابی مشتریان و خریداران از وجود ما آگاه نشده و امکان خرید از ما از بین میرود. بدون خریدار فروشی وجود ندارد.

مزایای برنامه بازاریابی را میتوان بصورت زیر بیان کرد:

برای بازاریابی باید اول از همه محیطی که در آن فعالیت می‌کنیم را خوب بشناسیم. برای این شناخت باید عوامل اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیک و اجتماعی جامعه پیرامون را بررسی کنیم. این موضوع به ما امکان می‌دهد که بفهمیم دورنمای فعالیتمان چیست و چطور می‌توانیم این کار را برنامه‌ریزی کنیم.

قدم بعدی وضعیت خودمان در صنعت است که باید ببینیم صنعت ما چه شکلی است و چطور در آن کار می‌کنند. این را که بدانیم می توانیم استراتژی کاری خود را بفهمیم. در شناخت صنعت مشتری، تامین کننده و رقبا و کالای جانشین مهم هستند که برای این موضوع ارزیابی ابزارهای متفاوتی هست

برنامه بازاریابی چیست و چگونه تدوین میشود؟

یک برنامه بازاریابی یک سند جامع است که فعالیتهای بازاریابی و تبلیغاتی را برای سال پیش رو در بر دارد. برنامه بازاریابی فعالیت های تجاری را بصورت فعالیت های تجاری مشخص در زمان معین تبین می کند. یک برنامه بازاریابی همچنین شامل شرحی بر موقعیت فعلی تجارت ، بحث بر بازار هدف ، توصیف مدل آمیخته بازاریابی (مجموعه ای از چهار ابزار محصول، قیمت، محل عرضه محصول، ترویج محصول است که بصورت ترکیبی برای افزایش فروش مورد استفاده قرار میگیرند) که برای توسعه بازاریابی بکار میروند میباشد.

هدف از نوشتن طرح بازاریابی چیست؟

مزایای برنامه بازاریابی

اهمیت بالای برنامه بازاریابی نمیتواند امری اشتباه باشد. بازاریابی برای عرضه محصولات و خدمات بسیار اهمیت دارد. بدون بازاریابی مشتریان و خریداران از وجود ما آگاه نشده و امکان خرید از ما از بین میرود. بدون خریدار فروشی وجود ندارد.

مزایای برنامه بازاریابی را میتوان بصورت زیر بیان کرد:

برای بازاریابی باید اول از همه محیطی که در آن فعالیت می‌کنیم را خوب بشناسیم. برای این شناخت باید عوامل اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیک و اجتماعی جامعه پیرامون را بررسی کنیم. این موضوع به ما امکان می‌دهد که بفهمیم دورنمای فعالیتمان چیست و چطور می‌توانیم این کار را برنامه‌ریزی کنیم.

قدم بعدی وضعیت خودمان در صنعت است که باید ببینیم صنعت ما چه شکلی است و چطور در آن کار می‌کنند. این را که بدانیم می توانیم استراتژی کاری خود را بفهمیم. در شناخت صنعت مشتری، تامین کننده و رقبا و کالای جانشین مهم هستند که برای این موضوع ارزیابی ابزارهای متفاوتی هست

منبع : کیان مهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *