الگوریتم Payday Loan چیست؟

مت کاتز، رئیس الگوریتم‌های تحقیق در مورد هرزنامه‌ها در گوگل نیز گفت که این الگوریتم فقط برای کاربران آمریکایی نیست، بلکه شامل تمام جستجوهای جهانی گوگل است. جالب است بدانید که این الگوریتم ۰.۳ درصد از نتایج جستجو شده در منطقه ایالات متحده را تشکیل می‌دهد، در حالی که در ترکیه حدود ۴ درصد است. گفته می‌شود که سایت‌های اسپم در بین سایت‌های ترکیه بسیار رایج است.

هرآنچه که بايد در مورد الگوريتم payday loan گوگل بدانيد

الگوريتم payday loan در سال ۲۰۱۳ منتشر شد که سايت ها و کوئري هاي اسپم دار را هدف مي گرفت.  در سال ۲۰۱۳ مهمترين به روزرساني گوگل براي الگوريتم ها، به روزرساني الگوريتم payday loan بود و آنچنان گسترده و موثر بود که بسيار مورد توجه قرار گرفت و تقريبا  ۰.۳ % از درخواست ها و کوئري هاي ايالات متحده امريکا را مورد تاثير قرار داد.