بازاریابی تحقیقاتی یا تحلیلی چیست؟

شرکت های تحقیقات بازار، فرصت های بازاریابی را در اختیار شرکت ها و سازمان ها قرار می دهند و این فرصت، روند بازار، تقسیم بندی بازار، تجزیه و تحلیل SWOT  و اثربخشی بازاریابی را نیز لحاظ می کند. اما مسئله مهمی که در سال های اخیر اتفاق افتاده، دگرگونی ساختار کسب وکارها و افزایش حداکثری رقابت میان شرکت هاست. ناتوانی دولت ها در ایجاد اشتغال دولتی سبب شده بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری با کثرت بنگاه های اقتصادی و تجاری روبه رو شود. اگر تا دیروز در یک مجتمع یا پاساژ تجاری، یک یا دو مغازه آرایشی بهداشتی وجود داشت، امروزه در یک مجتمع به راحتی چندین فروشگاه لوازم آرایشی بهداشتی نزدیک به هم قابل دسترسی است.

بازاریابی تحلیلی چیست؟

از طریق ارزیابی داده های به دست آمده از فعالیت های بازاریابی از طریق کانال های مختلف مانند وب سایت، ایمیل، شبکه های اجتماعی شکل می گیرد. Best Buy، یک خرده فروش لوازم الکترونیکی شناخته شده، و همچنین یک پیشگام در شیوه های بازاریابی تحلیلی است. از سال ۱۹۹۷، این شرکت اطلاعات مربوط به معاملات روزمره با مشتریان را ثبت کرده است.