بازاریابی تحت پوشش (پنهانی)چیست ؟

بازاریابی پنهانی نوعی روش بازاریابی است که در آن محصول از طریقی به مصرف‌کننده معرفی می‌شود که اصلا شبیه تبلیغ کردن نیست. این روش زیرمجموعه بازاریابی مخفیانه قرار می‌گیرد که در آن فروشنده مثل یک انسان عادی ظاهر می‌شود و محصول را به کسانی که از آن آگاه نیستند معرفی می‌کند.