بازاریابی مکان محور چیست؟

استفاده‌ی روزافزون از تلفن همراه باعث شده که موضوع مکان به یکی از بزرگ‌ترین عوامل در بازاریابی تبدیل شود اما خیلی‌ها نمی‌دانند چطور باید از فناوری مکان محور به‌طور مؤثر استفاده کرد.