بازاریابی کانال چیست؟

Omni-channel یک مدلکسب و کار بر اساس کانال متقابل است که شرکتها برای افزایش و بهبود ارتباط با مشتری استفاده میکنند. مدت خیلی زیادی از مطرح شدن موضوع بازاریابی چند کاناله (Multi-channel Marketing) نمی‌گذرد مفهومی که در مقابل بازاریابی سنتی قرار گرفت و توانایی شرکت‌ ها و به‌ ویژه خرده‌ فروشی‌ها را در استفاده از کانال‌های ارتباطی همچون وب‌ سایت و ایمیل نشان می‌داد و حالا با مفهوم جدیدی به نام بازاریابی کانال همه‌کاره (Omni-Channel Marketing) رو به‌ رو شده‌ایم که در این مقاله به اختصار آن را OCM می‌نامیم.

تفاوت بازاریابی همه کاره و چند کاناله

در بازاریابی کانال همه کاره علاوه بر اینکه کانال‌ها مانند روش کانال‌های متقاطع با یکدیگر در ارتباط هستند، ارتباط به هم پیوسته دارند که باعث می‌شود یکپارچگی مشتریان حداکثر شود. همچنین، در این استراتژی در صورتی که مشتری فرایند خرید خود را با اپلیکیشن موبایل آغاز کرده و به عنوان مثال در مرحله پرداخت رها کرده باشد، باید بتواند خرید خود را از طریق دسکتاپ ادامه دهد و خرید را تکمیل کند. بنابراین، کانال‌ها باید از نظر زیرساختی با یکدیگر در ارتباط باشند و متناسب با یکدیگر عمل کنند. در واقع، استراتژی بازاریابی کانال همه‌کاره از دیدگاه مشتری بررسی و طراحی می‌شود و متمرکز بر نیاز مشتریان راه‌اندازی می‌گردد.