بازاریابی چندکاناله چیست؟

دانستن این‌ که از کجا باید شروع کرد و چگونه باید برنامه‌ای را ایجاد کرد، سخت‌ترین بخش برنامه‌ریزی است، خصوصاً اگر در این زمینه بی‌تجربه باشید. ممکن است که در حال‌ حاضر یک یا چند برنامه در دست داشته باشید و با خود فکر کنید که نیازی به برنامه بازاریابی چندکاناله ندارید. بسته به نوع و گستردگی کسب‌وکار، احتمالاً برنامه‌های متفاوتی را طراحی کرده باشید، چه در ابعاد کسب‌وکار و چه برای کانال‌های منفرد که اشخاص مختلفی مسئولیت هر یک را بر عهده دارند

 بازاریابی چند کاناله چیست؟

امروزه بازاریابی چند کاناله به طور چشمگیری در میان بازاریابان برتر دنیا محبوب شده است. بازاریابی چند کاناله هنر استفاده ترکیبی از کانال‌های ارتباطی مستقیم و غیر مستقیم برای تعامل با مشتریان است. بازاریابی چند کاناله توسط بسیاری از سازمان‌ها این گونه تعریف شده است: برقراری ارتباط و بازاریابی برای پیش‌بینی و پیدا کردن مشتریان از طریق کانال‌های بیشمار آنلاین و آفلاین.