بازاریابی سنتی چیست؟ چه معایب و مزایایی دارد؟

حتما شما هم با این موضوع موافق هستید که هر اتفاقی در دنیای امروز، ریشه‌ای در گذشته دارد؛ مثلا بازاریابی مدرن امروز تمام راهکارها و روش‌های نوین و مدرن خود را وامدار بازاریابی به شیوه سنتی است. شاید در قرن ۲۱ و عصر اینترنت و تکنولوژی، قوانین و اصول مارکتینگ به روش سنتی کمی قدیمی و از مد افتاده به نظر برسند، اما اگر همین قوانین کم‌ارزش قدیمی نبودند، ما به دیجیتال مارکتینگ امروزی دست نمی‌یافتیم.

اساس بازاریابی سنتی چیست؟

بازاریابی سنتی شامل مجموعه وسیعی از تاکتیک های بازاریابی مانند فروش مستقیم ، تبلیغات تلویزیونی و رادیویی، پست ، تبلیغات چاپی ، موارد مرتبط با ترفیعات چاپی مانند کاتالوگ یا بوروشور است.

بازاریابی سنتی چیست ؟

بازاریابی سنتی چیست ؟ اساساً بازاریابی سنتی شامل استراتژیهای ترفیعاتی مورد استفاده قبل از ظهور اینترنت است. یا همان چیز که به عنوان بازاریابی آفلاین شناخته می شود. بازاریابی سنتی شامل مجموعه وسیعی از تاکتیک های بازاریابی مانند فروش مستقیم ، تبلیغات تلویزیونی و رادیویی، پست ، تبلیغات چاپی ، موارد مرتبط با ترفیعات چاپی مانند کاتالوگ یا بوروشور است.