بازاریابی تله ای یک استراتژی فروش کالا هست

خیلی وقتها مشتری ها برای انتخاب بین چند گزینه بسیار مردد هستن. نتایج تحلیل مغز با دستگاه ( اف ام آر آی) نشون میده وقتی از بین چند گزینه ی جذاب در حال تصمیم گیری هستن در حال اذیت شدن هستند در حالی که وقتی دو گزینه خوب و ضعیف وجود داشته باشند راحت تصمیم میگیرند. در واقع در این روش ما از دانش نورو مارکتینگ استفاده میکنیم.