بازاریابی پایگاه داده(دیتابیس مارکتینگ) چیست؟ 

بازاریابی پایگاه داده که مدیریت ارتباط با مشتری نیز نامیده می شود به معنای استفاده از داده های مشتری برای ارائه پیام های بازاریابی شخصی تر، مرتبط و موثر به مشتریان فعلی و بالقوه است. امروزه بازاریابی پایگاه داده به بخشی فزاینده از استراتژی کلی بازاریابی تبدیل شده است.
بازاریابی پایگاه داده را می توان جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های مشتری به منظور ارائه هدف مند خدمات ما به پرسونای مخاطب ما است. بازاریابی پایگاه داده شامل جمع آوری داده ها از طیف وسیعی از منابع از جمله مکاتبات ایمیل مشتری، شماره تلفن، عنوان شغل، سابقه خرید، اطلاعات مشتری در سیستم پایگاه داده مشتری در CRM، تاریخ معاملات، تیکت پشتیبانی، کوکی های وب سایت و اطلاعاتی که از مشتری در شبکه های اجتماعی و غیره است.