تاثیر بسته بندی بر افزایش فروش

تاثیر بسته‌بندی در افزایش فروش
بسته‌بندی یکی از مهمترین فاکتورهایی است که در خرید مشتریان نقش دارد و چه بسا گاهی هزینه بسته‌بندی کالا بیش از هزینه تمام شده برای خود کالا است.