اگوریتم مدیک گوگل چیست؟ Google Medic Update

الگوریتم مدیک گوگل

در این مقاله درباره یکی از آپدیت‌های مهم الگوریتم به نام الگوریتم مدیک (Medic Algorithm Update) صحبت می‌کنیم. این الگوریتم در سال 2019 شروع به فعالیت کرد. با سئوف همراه باشید.