تاثیر امنیت سایت بر سئو

بحث امنیت سایت، مقوله ای بسیار مهم است که باید به آن توجه شود. اگر یک وب سایت اینترنتی دارید، تنها تولید محتوا و سئو کافی نیست؛ بلکه بایستی توجه زیادی نیز صرف بحث امنیت وب سایت خود کنید. زیرا یک وب سایت ایمن، به خودی خود می تواند شرایط را برای جذب کاربر و ترافیک فراهم کند. اما در این میان نباید از تاثیر امنیت سایت بر سئو غافل بود. موضوعی که در کنار محتوایی قوی، می تواند به رتبه بندی سایت شما کمک کند. اما سئو چیست و امنیت سایت چه تاثیری بر آن خواهد داشت؟ در ادامه به این سوال مهم جواب خواهیم داد.