بازارایابی بلادرنگ

در طول سالها ، بازاریابی دیجیتالی از ایده جدیدی شکل گرفته است که شرکتها تازه در حال درک آن هستند تا جایی که استراتژیهای متعددی وجود دارد که می توانید برای ایجاد برنامه خود استفاده کنید.
در حالی که این امر به بازاریابان این امکان را می دهد تا در سازمان خود غوطه ور شوند و یافتن رویکردهای مناسب که بهترین نتایج را به همراه دارد ، همچنین می تواند بازاریابان را در مورد اینکه به کدام سمت روی آورند دچار سردرگمی شود