بازاریابی رفتاری چیست | مزایا و نحوه بهره برداری از آن برای فروش بیشتر

بازاریابی رفتاری (Behavioral Marketing) اغلب در زمینه تبلیغات دیجیتال کاربرد دارد. در بازاریابی رفتاری مشتریان عادی و بالقوه و بر اساس کل تعاملات هدف قرار می گیرند. بسیاری از برندها و کسب و کارهای تجاری برای جذب مشتری با توجه به رفتار خرید او پروسه شخصی سازی را از طریق بازاریابی رفتاری انجام می دهند. در این مقاله از سرویس علم و تکنولوژی در مجله کوروش به بررسی بازاریابی رفتاری و مزایا و اهمیت حفظ مخاطب در آن پرداخته ایم.