بازاریابی داده محور چیست؟

در هر کدام از حوزه‌های بازاریابی و مارکتینگ که فعالیت داشته‌اید، حتما تا به حال اصطلاح بازاریابی داده محور یا Data Driven Marketing به گوشتان خورده است. چند سالی هست که بازاریابی تحت تحولات بزرگی قرار گرفته است. روش‌های قدیمی که بر اساس حدس و گمان بود کنار رفته‌اند و بازاریابی امروزه بر اساس اطلاعات کاربران است که به این روش بازاریابی داده محور می‌گویند.
به طور خلاصه بازاریابی داده محور روشی است که در آن از طریق تعامل کاربران و مشتریان و جمع آوری داده‌های آن‌ها و آنالیز الگوهای رفتاری آن‌ها به دست می‌آید که به وسیله آن، رفتارها، خواسته‌ها و نیازهای آنان در آینده پیش بینی می‌شود. این روند به شخصی‌سازی استراتژی‌های بازاریابی و بازگشت بیشترین حد ممکن از سرمایه می‌انجامد. پس داده‌ها می‌توانند یکی از ارزشمندترین منابع بازار باشند و میتوان از دیتا ساینس در دیجیتال مارکتینگ به خوبی استفاده کرد.