بازاریابی با سمت چپ مغز

ازاریابی با سمت چپ مغز یا به عبارتی بازاریابی چپْ مغز یکی از شیوه‌های مدرن و جالب برای بازاریابی است که شاید خیلی زیاد در مورد آن نشنیده باشیم.