منظور از بازاریابی زمان چیست؟

زمان ورود به بازار و ارائه محصول یکی مهم‌ترین عواملی است که گاهی می‌تواند به موفقیت یا شکست محصول منجر شود. تیم بازاریابی باید به درستی مخاطب و نیازهایش را شناسایی کند و بداند که چه زمانی محصول برای آن مخاطب مناسب‌تر است.

تعریف دقیق استراتژی بازاریابی در لحظه چیست؟

در این مقاله قصد داریم به معرفی استراتژی بازاریابی در لحظه بپردازیم و تعریفی دقیق از استراتژی بازاریابی در لحظه را بیان کنیم. در ادامه به نحوه اجرا و پیاده سازی یک کمپین با رویکرد استراتژی بازاریابی در لحظه خواهیم پرداخت و شاخص های ارزیابی موفقیت آن را مورد بررسی قرار میدهیم. پس از خواندن این مقاله شما میدانید که چه نفراتی باید برای اجرای موفقیت آمیز یک استراتژی بازاریابی در لحظه بکار گرفته شوند و نقش هر یک از این ارکان چه خواهد بود.