بازاریابی سنتی چیست؟ چه معایب و مزایایی دارد؟

حتما شما هم با این موضوع موافق هستید که هر اتفاقی در دنیای امروز، ریشه‌ای در گذشته دارد؛ مثلا بازاریابی مدرن امروز تمام راهکارها و روش‌های نوین و مدرن خود را وامدار بازاریابی به شیوه سنتی است. شاید در قرن ۲۱ و عصر اینترنت و تکنولوژی، قوانین و اصول مارکتینگ به روش سنتی کمی قدیمی و از مد افتاده به نظر برسند، اما اگر همین قوانین کم‌ارزش قدیمی نبودند، ما به دیجیتال مارکتینگ امروزی دست نمی‌یافتیم.