بازاریابی چیست و مفهوم بازاریابی چه هست؟

در پایان برای جمع بندی باید بگویم، آنچه که در بازاریابی مهم است، اطمینان از این موضوع است که مشتری در مرکز همه تصمیم گیری های خرد و کلان کسب و کارها قرار دارد و نیازها و خواسته های او درک و برآورده می شود. همه کارکنان و افراد فعال در یک کسب و کار باید بدانند که بازاریابی چیست و چگونه می توانند از مفاهیم و استراتژی های بازاریابی برای پیشبرد اهداف سازمانی خود استفاده کنن

بازاریابی فردی چیست؟ Account Based Marketing

بازاریابی فردی یا شخصی، یکی از مهم‌ترین و متمرکزترین بازاریابی‌های هدفمند به شمار می‌رود. همان‌طور که از نام این نوع بازاریابی مشخص است، قصد آن تأمین نیاز افراد به‌صورت جداگانه است. در مقابل این نوع بازاریابی، بازاریابی انبوه نیز وجود دارد که قصد آن، تأمین نیاز و ایجاد ارتباط بین افراد یک منطقه یا شهر با کالای مورد نیاز شما است.