بازاریابی فرهنگی چیست ؟

یکی از شمایل بازاریابی، نوع فرهنگی است که در این نوع بازاریابی فرهنگ‌ یک جامعه و ملت مورد هدف قرار می‌گیرید چرا که فرهنگ بخشی بزرگی از زندگی هر فرد را تشکیل می‌دهد. اگر به دنبال موفقیت در کسب و کار خود هستید همراه ما باشید.

بازاریابی فرهنگی یا (Cultural marketing)

بازاریابی فرهنگی Cultural marketing هنر و مهارت ایجاد بازار و تقاضا برای محصولات فرهنگی است. منظور از محصولات فرهنگی، کالاها و خدماتی است که در عرصه هنر، میراث باستانی و صنایع فرهنگی تولید می‌شوند. صنایع فرهنگی نیز شامل انتشارات، فیلم و رسانه است.