بازاریابی فشار و تکنیک های آن

معمولا بازاریابی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها محسوب می‌شود که دربرگیرنده جذب، نگهداری و جستجوی مشتری است. در این زمینه، دریافت پیام‌های بازاریابی و تبلیغاتی که باعث جذب و متقاعد ساختن مشتری جهت خرید و مصرف محصولات می‌شود، جزء مهمی در بازاریابی است.

تفاوت بین بازاریابی کششی (Pull Marketing) و بازاریابی فشار (Push Marketing) چیست؟

در حال برنامه‌ریزی استراتژی بازاریابی خود برای فصل آینده هستید و نمی‌دانید باید به کدام سمت بروید؟ در این مقاله، ما مفاهیم بازاریابی فشار و بازاریابی کششی را بررسی می‌کنیم تا شما بتوانید بر این اساس، بهترین تصمیم ممکن را بگیرید. همچنین درباره نحوه استفاده و تفاوت اصلی بین بازاریابی فشار و بازاریابی کششی صحبت کرده و برخی از نمونه‌های بازاریابی فشار و بازاریابی کششی را بررسی خواهیم کرد.

بازاریابی فشار (push markting)

حتما تا به حال نام بازاریابی کششی یا رانشی را شنیده اید. هر تکنیک بازاریابی در یکی از این دو دسته قرار می گیرد: بازاریابی کششی (pull marketing) و بازاریابی رانشی یا فشار (push marketing). هر سازمانی از یکی از این دو تکنیک استفاده می کند یا شاید هر دو را به کار بگیرد. در ادامه به طور مفصل توضیح می دهیم که هر یک از این استراتژی ها به چه معناست، چه تفاوتی با هم دارند و هر کدام چه کاربردی دارند.