تعریف بازاریابی متنوع

بازاریابی تنوع گرا (Diversity Marketing) بازاریابی گروه های مختلف مخاطب با فرهنگ های متفاوت است. بازاریابان با هوش با تمرکز بر بازاریابی تنوع گرا توانسته اند تعامل بهتری با مصرف کنندگان برقرار کنند. این نوع بازاریابی یک استراتژی نیست، بلکه روشی جدید برای برقراری ارتباط با گروه های مختلف است. در این مقاله از سرویس علم و تکنولوژی در مجله کوروش، به بررسی این نوع بازاریابی پرداخته ایم.

بازاریابی متنوع یا Diversified marketing

این بازاریابی بخشی از بازاریابی درون سیستمی است که در داخل وب سایت از طریق بنر، متن یا یک تصویر اتفاق می افتد، این ابزارها، تلاش می نمایند تا فرد را به کلیک بر روی آن ترغیب نموده وارد دالان ارتباط با سایت گردد که نهایتاً به یک فروشگاه آنلاین ختم شده و آن را به فروش تبدیل نماید.