بازاریابی وفاداری Loyalty Marketing چیست؟

تصور کنید صاحب یک فروشگاه اینترنتی خوب هستید که با تلاش‌های شما در حوزه دیجیتال مارکتینگ عملکرد خوبی در جذب مشتریان جدید دارد. دکمه‌های CTA موثری در وب‌سایت خود دارید و با تبلیغات مشتریان جدید را جذب می‌کنید. در شبکه های اجتماعی فعال هستید و داستان برند و محصولات جدید خود را تبلیغ و به کاربران معرفی می‌کنید. مرتب نرخ ترغیب و نرخ تبدیل مشتری خود را بررسی می‌کنید و آنها را بهینه‌ می‌کنید تا مشتریان جدیدی جذب کنید. شما همه این اقدامات را انجام می‌دهید تا فروش خود را به حداکثر برسانید. اما باید به مشتریان خود به طور همه‌جانبه فکر کنید. استراتژی توصیف‌شده قطعا نتایج خوبی به همراه دارد اما تمرکز اصلی آن بر جذب مشتریان جدید است. اگر خواهان به‌کارگیری یک استراتژی بازاریابی پایدار هستید باید مشتریان موجود خود را از طریق بازاریابی وفاداری (Loyalty Marketing) حفظ کنید.