بازاربای ویدیویی چیست و مزایای ان

به زبان ساده، بازاریابی ویدیویی، استفاده از محتوای ویدیویی برای جلب مخاطب مورد نظر شما و تبلیغ برند، خدمات یا محصول شماست. بازاریابی ویدیویی فقط فروش نیست، شما می توانید از آن برای تشویق بازدید از وب سایت، تعامل در شبکه های اجتماعی، ثبت نام از طریق ایمیل و بهبود خدمات مشتری استفاده کنید.

بازاریابی ویدیویی چیست؟

بازاریابی ویدیویی یا ویدیو مارکتینگ یا تبلیغات ویدیویی یا Video Marketing یکی از شاخه‌های بازاریابی اینترنتی است که در جریان آن از فیلم و ویدیو به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می‌شود. در ویدیو مارکتینگ، بازاریاب‌ها به دنبال تولید یک فیلم چند دقیقه‌ای هستند که ممکن است شامل موارد زیر باشد: