بازاریابی ویروسی یا viralmarkting

بازاریابی ویروسی

جذابیت اسم بازاریابی ویروسی خیلی کنجکاوم کرده بود و انگیزه‌ای قوی شد تا بخواهم بیشتر در مورد بازاریابی ویروسی بخوانم. و پس از کمی گشت و گذار (یا همان تحقیق خودمان)، در کمال ناباوری به این نتیجه رسیدم که برخی از ویروس‌ها نه تنها ضرری برای کسی ندارند، بلکه بطور معجزه آسایی می‌توانند زندگی ما را دگرگون کنند و ره صد ساله ما در رسیدن به موفقیت کسب و کارمان را یک ساله کنند! چگونه؟ با استفاده از بازاریابی ویروسی!

اما بازاریابی ویروسی دقیقاً به چه معنی است؟ من قصد دارم در همین مطلبی که می‌خوانید، به این سوال پاسخ بدهم و یک کاوش عمیق در مفهوم بازاریابی ویروسی داشته باشم.