استراتژی بازاریابی عمودی یا ورتیکال مارکتینگ چیست؟

در این مقاله قصد داریم به معرفی استراتژی بازاریابی عمودی بپردازیم و تعریفی دقیق از استراتژی بازاریابی عمودی را بیان کنیم. در ادامه به نحوه اجرا و پیاده سازی یک کمپین با رویکرد بازاریابی عمودی خواهیم پرداخت و شاخص ارزیابی موفقیت آن را مورد بررسی قرار میدهیم. پس از خواندن این مقاله شما میدانید که چه نفراتی باید برای اجرای موفقیت آمیز یک استراتژی بازاریابی عمودی بکار گرفته شوند و نقش هر یک از این ارکان چه خواهد بود.