بروزرسانی سایت سئو

آيا يک وب سايت قديمي داريد که در گذشته روز هاي بهتري داشته است؟ يا وب سايتي داريد که چند سال آفلاين بوده است؟ در اين پست، توضيح خواهيم داد که براي رسيدن به استاندارد هاي مدرن چه مواردي را بايد بررسي کنيد و همزمان چگونه سئو سايت قديمي خود را بروز رساني کنيد.