بازاریابی سببی یا (Causal marketing)

آیا تابه‌حال نام بازاریابی سببی را شنیده‌اید؟ با عملکرد آن آشنا هستید؟ مزایا و معایب این بازاریابی کدامند و چه کمکی به حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی جهان می‌کند؟ با ما همراه باشید تا پاسخ این پرسش‌ها را در این مقاله دنبال کنیم.