تله مارکتینگ و ارتباط با مشتری

هلدینگ نگاه آریایی بر این امر صحه می گذارد که برای دریافت موضوعات بیستی به ساده ترین شیوه ممکن عمل کرد. در مورد تله مارکتینگ نیز همین امر مصداق دارد. ساده ترین توضیح برای تله مارکتینگ این است که بازاریابی تلفنی یک استراتژی مارکتینگ است که شامل برقراری ارتباط با مشتریان می باشد. در این نوع بازاریابی، فرد بازاریاب با توجه به اصول تله مارکتینگ سعی در قانع کردن مشتری برای راغب شدن جهت دریافت خدمات باشد. دریافت این خدمات از سوی مشتریان و پذیرفتن سخنان بازاریاب برابر است با موفقیت وی و سودآری برای سازمان. تله مارکتینگ توانش را دارد که به طیف وسیعی از شرکت ها و سازمان ها یاری رساند تا به طرق مختلف، نتایجی مثبت حاصل شود. در نظر داشته باشید با اینکه ابتدایی ترین شکل در بازاریابی تلفنی شامل انواع تماس بی واسطه شرکت ها با گروه های هدف می باشد ولیکن تله مارکتینگ برای انواع کسب و کار مستقیم نیز کارآیی دارد و در پاره ای مواقع بازاریابی بین المللی را نیز به وسیله تله مارکتینگ انجام می دهند. ابدا دور از ذهنی نیست که بتوان با تله مارکتینگ در وسعت یک کشور و کره زمین کار کرد. این امر در حال حاضر صورت می گیرد. کارشناسان هلدینگ نگاه آریایی بر این باورند که تله مارکتینگ به دو صورت اجرا می شود: (B۲B (BUSSINES TO BUSSINES و (B۲C (BUSSINES TO CUNSUMER