پرفورمنس مارکتینگ یا بازاریابی عملکردی چیست؟

با توجه به «گزارش صنعت تبلیغات دیجیتال در ایران» تبلیغات دیجیتال با سهم ۱۴ درصدی از کل بازار تبلیغات کشور روزهای روبه رشدی را پیش روی خود دارد و این یعنی بازار سنتی تبلیغات روی خوش به تبلیغات دیجیتال نشان داده است!
دیجیتال مارکتینگ شاخه‌های گوناگونی دارد؛ اما اکثر مدیران کسب‌وکارها به دنبال پیدا کردن بهینه‌ترین روش در رسیدن به نتیجه هستند.