بازاریابی خدمات (Service Marketing) چیست؟

بازاریابی خدمات از بازاریابی برای کالا متفاوت است؛ ویژگی‌های منحصر به فرد خدمات نظیر نامشهود بودن، ناهمگونی، نفوذپذیری و جدایی‌ناپذیری آن را از بازاریابی کالا متمایز کرده و بازاریابی خدمات را در مقایسه با بازاریابی کالاهای فیزیکی دشوارتر می‌کند.
در این مطلب اصول تکنیک‌های بازاریابی خدماتی را با هم مرور خواهیم کرد: