عمل کرد بازاریابی ترغیبی

در بازاریابی ترغیبی، باید برای ایجاد نیاز در مخاطب، ویژگی، خصوصیات و امکانات محصول، کالا و یا خدمات ذکر شود. به طور مثال برای تلفن همراه می‌توان میزان عمر باطری، تعداد سال ضمانت کارکرد، قیمت محصول، مقدار حافظه داخلی و دیگر مزایا محصول را نام برد.