تعریف دقیق استراتژی بازاریابی خیابانی چیست؟

در این مقاله قصد داریم به معرفی استراتژی بازاریابی خیابانی بپردازیم و تعریفی دقیق از استراتژی بازاریابی خیابانی را بیان کنیم. در ادامه به نحوه اجرا و پیاده سازی یک کمپین با رویکرد استراتژی بازاریابی خیابانی خواهیم پرداخت و شاخص های ارزیابی موفقیت آن را مورد بررسی قرار میدهیم. پس از خواندن این مقاله شما میدانید که چه نفراتی باید برای اجرای موفقیت آمیز یک استراتژی بازاریابی خیابانی بکار گرفته شوند و نقش هر یک از این ارکان چه خواهد بود.