بازاریابی تحلیلی چیست؟

از طریق ارزیابی داده های به دست آمده از فعالیت های بازاریابی از طریق کانال های مختلف مانند وب سایت، ایمیل، شبکه های اجتماعی شکل می گیرد. Best Buy، یک خرده فروش لوازم الکترونیکی شناخته شده، و همچنین یک پیشگام در شیوه های بازاریابی تحلیلی است. از سال ۱۹۹۷، این شرکت اطلاعات مربوط به معاملات روزمره با مشتریان را ثبت کرده است.