مزایای بازاریابی تعاملی (Interactive Marketing) چیست؟

زمانی می‌توان اهداف جذب لید، تبدیل و فروش را در دیجیتال مارکتینگ محقق کرد که در ابتدا با مشتری احتمالی، وارد تعامل بشویم. به همین دلیل، شاخص تعامل در دیجیتال مارکتینگ، شاخصی مهم در نظر گرفته می‌شود. اهمیت این تعامل به حدی است که شاخه‌ای مستقل در بازاریابی را به خود اختصاص داده: بازاریابی تعاملی (Engagement Marketing) […]