مفاهیم بازاریابی خویشتن یا خود

بازاریابی خود در واقع همه چیز را محصول و بنابراین قابل خرید و فروش می داند. البته در بازاریابی خود بر خلاف بازاریابی رایج، پول تنها معیار ارزش گذاری نیست، و مهمترین وجه تفاوت آن با بازاریابی رایج شاید همین باشد. بازاریابی خود نه فقط حوزه‌ی کالاهای مرئی و خدمات ملموس را در بر می گیرد، بلکه، حوزه ی بسیار وسیعی از محصولات نامرئی را نیز شامل می شود، محصولاتی همچون عقیده، هنر، زیبایی، انرژی‌های درونی افراد و روابط اشخاص با یکدیگر. بازاریابی خود می گوید ما در زندگی روزمره مان به صورت مستمر در حال ایجاد رابطه برای معامله ایم: خرید آنچه نیاز داریم و فروش آنچه که ما داریم و دیگران بدان نیازمندند.