هرآنچه که بايد در مورد الگوريتم payday loan گوگل بدانيد

الگوريتم payday loan در سال ۲۰۱۳ منتشر شد که سايت ها و کوئري هاي اسپم دار را هدف مي گرفت.  در سال ۲۰۱۳ مهمترين به روزرساني گوگل براي الگوريتم ها، به روزرساني الگوريتم payday loan بود و آنچنان گسترده و موثر بود که بسيار مورد توجه قرار گرفت و تقريبا  ۰.۳ % از درخواست ها و کوئري هاي ايالات متحده امريکا را مورد تاثير قرار داد.