اسکیما چیست؟ و آموزش ان

در عصر امروز هر انسانی متوجه این شده است که سرعت هوش مصنوعی روز به روز در حال افزایش است.از همین رو هوش مصنوعی موتورهای جستجو هم پیش رفته تر میشوند. با این حال هنوز هم نمیتواند مانند یک انسان درک درستی از محتوای سایت داشته باشد. اسکیما برای کمک به موتورهای جستجو طراحی شده تا انها بتوانند بهتر سایت را درک کنند. اگر نیاز به راهنمایی بیشتر درباره اسکیما و یا سئو سایت