بازاریابی نهان چیست و تاثیر آن

بازاریابی نهان چیست؟

مروزه بازاریابی و مارکتینگ، به اجزای جدانشدنی زندگی همه ما تبدیل شده است و همه شرکت ‌ها و برند ها برای تبلیغات خودشان از انواع مختلف روش‌ های بازاریابی استفاده می‌کنند. شاید شما با شنیدن نام بازاریابی کمی احساساتتان در هم بیامیزد و به این موضوع فکر کنید که روش های خسته‌کننده و تکراری شرکت‌ ها نه ‌تنها باعث ترغیب افراد گوناگون به خرید محصولات نمی شوند، بلکه خود این روش های کسل کننده می توانند از عواملی باشند که هیچکس برای خرید به سمت آن محصولات نیز نرود.