بازاریابی داخلی (Internal Marketing) چیست؟ ۵ مرحله برای پیاده‌سازی آن

ر سال‌های اخیر، دنیای بازاریابی به‌ طور کامل تغییر شکل داده‌است و مسیر آن را تکنولوژی‌های دیجیتالی و اینترنت تعیین می‌کنند. در این مطلب خواهید آموخت که چرا آگاهی از بازاریابی داخلی (Internal Marketing) برای شما و سازمانتان اهمیت دارد، چرا باید اکنون آن را در اولویت قرار دهید و مراحل شکل‌دهی استراتژی‌ بازاریابی داخلی چیست.