بازاریابی فرهنگی چیست ؟

یکی از شمایل بازاریابی، نوع فرهنگی است که در این نوع بازاریابی فرهنگ‌ یک جامعه و ملت مورد هدف قرار می‌گیرید چرا که فرهنگ بخشی بزرگی از زندگی هر فرد را تشکیل می‌دهد. اگر به دنبال موفقیت در کسب و کار خود هستید همراه ما باشید.