بازاربای ویدیویی چیست و مزایای ان

به زبان ساده، بازاریابی ویدیویی، استفاده از محتوای ویدیویی برای جلب مخاطب مورد نظر شما و تبلیغ برند، خدمات یا محصول شماست. بازاریابی ویدیویی فقط فروش نیست، شما می توانید از آن برای تشویق بازدید از وب سایت، تعامل در شبکه های اجتماعی، ثبت نام از طریق ایمیل و بهبود خدمات مشتری استفاده کنید.