بازاریابی یک به یک یا (one to one markting) چیست؟

یکی از عمده ترین مزایای تجارت الکترونیکی، سازگاری محصولات و خدمات مطابق با سلایق مصرف کننده است. این ویژگی یکی از اهداف بازاریابی یک به یک است که در آن بازاریابی و تبلیغات طبق نیاز هر مشتری به طور مجزا صورت می گیرد. در تجارت الکترونیکی می توان کالاها، خدمات و تبلیغات را مطابق نیاز و سلیقه مصرف کننده ارائه داد. به عبارت دیگر، امکان شخصی سازی و سفارشی کردن کالا توسط مشتریان وجود دارد. در ادامه مطلب راجع به رابطه یک به یک در مفهوم عام آن، در تجارت الکترونیکی می پردازیم.

بازاریابی یک به یک یا نفر به نفر (One To One Marketing)

بازاریابی یک به یک یا نفر به نفر (One To One Marketing) مفهوم ساده ای دارد. مشتری را بصورت دسته و گروه نبینیم! هیچ دو نفری شبیه هم نیستند. با تکیه بر اطلاعات بدست آمده از مشتری سعی در ایجاد ارتباطی اختصاصی با او داشته باشیم یا پیشنهاد محصولی مطابق با ویژگی های او ارایه دهیم.