بازاریابی نقطه خرید یا فروش چیست؟

زمان و مکانی که فروش در آن شکل می‌گیرد، نقطه‌ی خرید یا نقطه‌ی فروش نام دارد. هرچند در این مرحله، فروش کالا تقریبا قطعی شده است، ولی بازاریابی در این نقطه به پایان نرسیده. بازاریابی نقطه فروش با هدف فروش بیشتر به مشتریانی که قصد خرید دارند، یکی از ابزارهای افزایش فروش به شمار می‌رود.