هدف گذاري به شيوه اسمارت (Smart) + دانلود نمونه فرم هدف گذاري

وقتي پاي هدفگذاري وسط مي‌آيد، بيشتر آدم‌ها فکر‌ مي‌کنند همين که هدفشان را روي کاغذ بنويسند، هدف گذاري انجام شده و کار تمام است؛ درحالي‌که سخت در اشتباه بوده و هستند. هدفگذاري مدل هاي مختلفي دارد که در اين مقاله مي‌خواهيم درباره هدف گذاري smart صحبت کنيم.