سئوی کلاه سفید، کلاه سیاه و کلاه خاکستری چه مفهومی دارند؟

ما چندین بار در دیگر مقالات وب‌سایت اسمان تیم به مسئله پیچیدگی دنیای سئو اشاره کرده‌ایم. سئو دنیای گسترده‌ای دارد و مباحث و مفاهیم متعددی در آن وجود دارند. یکی از این مباحث، مفاهیم موسوم به سئوی کلاه سفید، سئوی کلاه سیاه و یا سئوی کلاه خاکستری است. ما در این مقاله به توصیف این موارد پرداخته و ویژگی هرکدام را ذکر می‌کنیم. همچنین در ادامه تفاوت اصلی این گزینه‌ها و در نهایت، راه و روش‌هایی که بتوان به خوبی با این موارد هم‌قدم شد را بیان می‌کنیم.