بازاریابی افراد معروف

بازاریابی افراد مشهور چیست و چطور می‌توان از آن استفاده کرد؟

آیا تا به حال این سوال به ذهنتان خطور کرده است که چرا شرکت‌های مختلف باید تبلیغات خود را به افراد مشهور بسپارند یا اصلا اسم این کار چیست؟