بازاریابی خریدار یا (buyer’s market)

از این رو خود سازمان برای به حداکثر رساندن این عوامل رشد از طریق کارآیی تولید انبوه ، توزیع و فروش ، از این ساختار تشکیل شده بود. بازاریابان بسته به وظیفه ای که داشتند از نظر سیلوها سازمان یافته بودند. بازاریابان محصولات کالاهایی را برای فروش خرده فروشان تولید و مستقر می کنند. بازاریابان توزیع چندین مارک از محصولات را در اختیار گرفتند و مسائل مربوط به چرخه زندگی و زنجیره تامین را از طریق کانال مدیریت کردند. و بازاریابان مصرف کننده که در میان کانال (های) در تلاش برای افزایش سهم یا نفوذ در این زمینه بودند.