بازاریابی چند سطحی یا Multi-Level Marketing

در این روش چند لایه متعدد از افراد، بازاریابی یک محصول را برای رساندن آن به مصرف کننده بر عهده دارند. بازاریابی شبکه‌ای، کار بسیار سختی است و اصلاً نباید آن را به عنوان یک مدل کسب‌وکار که با آن می شود یک شبه میلیاردر شد برخورد کرد. این شیوه از بازاریابی ترکیبی از بازاریابی مستقیم و بازاریابی شبکه‌های اجتماعی است. همچنین از مزایای بازاریابی دهان‌به‌دهان نیز در این روش بهره‌برداری می‌شود. در این مقاله کوشش شده است تا مفهوم کلی بازاریابی چندسطحی تشریح شود.

Multi Level Marketing یا بازاریابی چند سطحی

در انگلیسی به آن MLM مخفف Multi Level Marketing یا NM مخفف Network Marketing به معنی تجارت شبکه‌ای می‌گویند).
بازاریابی چندسطحی تقریباً قدمتی ۵۰ ساله دارد و به معنی خرید مستقیم محصولات از کمپانی بدون وجود واسطه‌های تجاری‌ست درحالی که تبلیغات و معرفی محصولات، توسط خود مشتریان انجام می‌شود و ممکن است که بابت آن پورسانت بگیرند.